tumblrbot said: ROBOTS OR DINOSAURS?

Dinosaurs.

This was posted 1 day ago. It has 0 notes.
Sözcüklere ne kadar dikkat edilse azdır, onlar da insanlar gibi bir fikirden diğerine geçiverirler.
José Saramago, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Kırmızı Kedi Yayınevi, 4. Basım, sayfa 65
This was posted 5 days ago. It has 0 notes.

Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş

Bu başlık, José Saramagonun As Intermitências da Morte isimli kitabının Kırmızı Kedi Yayınevinden yayınlanan Mehmet Necati Kutlu çevirisinin ismi. Saramago tarafından yazıldığını haykıran, kitabın kapağında ve ilk sayfalarında yazılı olmasa dahi birkaç sayfa okunduğunda, bir eserini dáhî daha önce okumuş birine, evet, bu Saramagoya ait dedirtecek, muhteşem bir yapıt.

Ertesi gün hiç kimse ölmedi diye başlayan bir metni okurken, Saramago okumamış birisi saçma bir bilim-kurgu kitabı ya da bir modern masal okumaya başladığını düşünebilir, ammávelâkin, işbu eser, metafiziğin, felsefenin, kudreti suâl olunmaz bir edebî tarzın ve plâtoları yararak vádiler oluşturan bir nehir gibi sürükleyici bir anlatımın biraraya geldiği, ölme sırası gelen insanların gerektiği gibi ölmesini sağlayan varlığın işini yapmayı bırakması ile başlayan, bu noktadan itibáren başlayan ve bu varlığın, ki ismi ölümdür ve bu ismin cins isim şeklinde baş harfi küçük olarak yazılması mühimdir, ölümün tekrar iş başına geçmeye karar vermesine kadar olan birkaç aylık süreçte halkın moral ve devletin siyasal çizgilerinin dalgalanışlarını, mutluluk, sevinç, merák, pragmatizm, korku ve utançla eğrilişlerini, bu süreçte ölüm ile yaşam arasında kalanlara illegâl ölüm imkânı tanıyan, ya da bu imkân ile bu kişilerin yakınlarına onlardan kurtulma imkânı tanıyan maphianın ortaya çıkışını anlatıp, ölümün işbaşı yaptığı noktadan itibáren olanlarla ölümün habersizliğini ve ánîliğini irdeleyen, ölümün ete kemiğe bürünmesiyle onun kendi gerçekliğinden uzaklaşmasını betimleyen, ve genel bir değerlendirmeyle Tanrıyı, dinleri ve ölümün hayátımızdaki yerini, ki burada biz zamiri biz insanlara işáret eder, işte bunları sorgulayan, bu kavramları metindeki farklı eylemlerle bir o kefeye, bir bu kefeye koyan, bindokuzyüzdoksansekiz nobel ödülünün sáhibi Saramago tarafından yazılmış hárika bir noveldir.

Saramagonun okuduğum novellerinde, Kábil háriç, aslında belki o da dáhil, olay örgüsünde ilk sırada olağandışı bir olay vardır. Körlükte, bir anda ülkede körlük başlar, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuşta ölüm sorumlu olduğu ülkede alınması gereken canları almaktan bir anda vazgeçer, Bütün İsimlerde asıl öykü ünlülerle ilgilenen ve nüfus idáresinde çalışan bir biyografik koleksiyoncunun hiç olmadık sıradan bir kadının bilgilerine ulaşmasıyla başlar, ve Kábil, eski ahitin zamán düzleminde dolaşmaya Tanrının açıklanamaz bir davranışıyla başlar. Düğüm ánî ve sıradışıdır, çözüm ise uzun ve felsefî. Saramago insan aklının paslanmış mekanizmalarını çalıştırmakta ustadır, bağlayıcı, sürükleyici ve üstün anlatımıyla da bu düşünsel egzersizleri çekici ve mácerálı kılmayı çok iyi başarır.

Bu arada benim için Saramago Yayınevi de denebilecek Kırmızı Kediye bu kitapları bu müthiş çevirilerle bizlerle buluşturmaları dolayıyla teşekkürü borç bilirim.

This was posted 5 days ago. It has 0 notes.

Az ve Özyaşamöyküsü

Geldim, görüyorum, gideceğim.

This was posted 1 week ago. It has 0 notes.

Şehirlerde yaşa. Hızla çoğal. Fazla yer kaplama. Para kazan, para harca. Düşünme, bu yöneticilerin işi. Hayâl kurma, filmler var. Yaratma, tüket. Sana gösterilen kadarını merák et. Bilmen gereken kadarını bil. Devleti dert etme, partiler var. Áhlâkı düşünme, dinler var. Tarafını seç, gözlüklerini tak. Şimdi ne görüyorsan o doğrudur. En büyük günáh sorgulamaktır. Bilme, inan. Yapma, özen. Konuşma, tekrár et. İletişim çok kolay, öyleyse sürekli yap. Sabretme, sabret. İste, sonra yaparsın.

Al sana yeni dünya.

This was posted 1 week ago. It has 0 notes.