Logorrhoea


logorrhoea, mass noun. definition: a tendency to extreme loquacity. origin: early 20th century: from Greek logos 'word' + rhoia 'flow'.

Latest Essay: “Abi, bana boya alır mısın?”

Yedi değil, on yedi lirayı, yüz yedi lirayı düşünmeden harcardım bu kız için; çünkü bir çocuğun boya kalemlerine sahip olma hakkı vardır.

Continue reading →
All essays…